Chuyện thương trường

VƯỜN NHO HẠ ĐEN Ở VĨNH PHÚC CHO THU NHẬP TIỀN TỈ MỖI NĂM

Với niềm đam mê làm nông nghiệp sạch, sau thời gian dài tìm tòi, học hỏi, cuối cùng chàng thanh niên Trần Duy Đoan ở xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã chọn cho mình hướng khởi nghiệp bằng cây nho Hạ Đen. Sau 1 năm trồng và thu hoạch lứa đầu tiên, với cách làm bài bản, đúng kỹ thuật, cây nho Hạ Đen đã cho quả ngọt.